3D viz & lokalplan


Når kommunen stiller krav inden projektet godkendes

3D viz & lokalplan

Bruhn 3D har erfaring med 3D visualisering i forbindelse med nybyggeri eller tilbygninger der kræver dispensation fra kommunen af forskellige årsager. Visualiseringer skal naturligvis være præcise og flotte, for at sælge ideen til kommunen, men ikke prangende. Derfor tilbyder Bruhn 3D at fremstille funktionelle visualiseringer til fornuftige priser.

Kvaliteten følger med

Bruhn3D levere billeder i forskellige kvaliteter, men altid i det omfang kunden ønsker. Når man søger godkendelse af et projekt der endnu ikke er opført, ønsker man naturligt nok, at holde udgifterne nede, indtil projektet er godkendt og et pengeinstitut vil finansere opgaven. Derfor leverer Bruhn 3D også enkle visualiseringer, hvor kvaliteten følger trop.

Om kommunale krav til 3D visualisering

Når et byggeprojekt skal skal godkendes i forhold til en lokalplan, kan kommunen i visse tilfælde kræve at byggeriet skal 3D visualiseres. Kommunen ønsker at se, hvordan det ser ud i forhold til det øvrige bybillede, eller i forhold til den øvrige natur. Det er kommunen der oplyser bygherre, om eventuelle krav til 3D visualisering

Hvis byggeriet eksempelvis ikke overholder den gældende lokalplan i forhold til fx højde på bygning, facadefarve eller tagtype m.v., kan kommunen ligeledes kræve en 3D visualisering, inden de evt. kan give dispensation herfor. I dette tilfælde handler det om, at indsætte den 3D tegnede bygning der endnu ikke er opført. Det sker i fotos af de eksisterende omgivelser, fra de vinkler som kommunen udstikker. Det 3D visualiserede skal passe i forhold til størrelse og placering, når det er tale om godkendelse i forhold til lokalplanen.

Man ser ofte, når et nyt område inddrages til byggeri, at der hænger 3D visualiseringer på store plancher ved de omgivende veje. Her er 3D visualisering også aktuel, om det er et krav fra kommunen eller ej. Det kan give borgeren forståelse for støv, støj og rod, under byggeprocessen. Det er rart at vide, for den lokale borger, at der er en plan og en retning med al den gene.